Stress - Hvad kan du gøre!

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Klinik Heilpraktiker Per W Hansen
Kontakt Per W Hansen
  Stress er en sygdom, der kan ramme alle. En lidelse, som kan give alvorlige skader på både krop og sjæl, hvis man lader stå til.

  Man kan definere stress som en ydre eller indre påvirkning, der får kroppen til at gå i "alarmberedskab".
  Kroppen skelner ikke mellem fysisk og psykisk stress og reagerer ens på de to situationer. Dette alarmberedskab er en naturlig reaktion. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand, og derfor kan den ikke holde til vedvarende stress.

  Stress viser sig på mange forskellige måder hos forskellige mennesker.
  Stress indvirker på hele organismen og giver derfor både fysiske og psykiske symptomer. Nogen mærker de fysiske tegn først, f.eks. smerter, træthed, hjertebanken og maveproblemer, mens andre først bemærker psykiske symptomer som f.eks. irritabilitet, rastløshed, søvnløshed, hukommelsesproblemer og lavt selvværd. Depressioner ses ofte som en følge af stress. Mange taler i den forbindelse om "udbrændthed", som er en udmattelsesdepression med de tilhørerne stresssymptomer.

  Fysiske symptomer:
  Hjertebanken
  Hovedpine
  Svedeture
  Indre uro
  Mavesmerter
  Appetitløshed
  Nedsat immunforsvar
  Åndedræts besvær
  Muskelsmerter/spændinger især i nakke og ryg
  Anspændthed
  Svimmelhed
  Brystsmerter
  Nedsat potens
  Hyppig vandladning/diarre

  Psykiske symptomer:
  Ulyst
  Træthed - udmattelse
  Hukommelsesbesvær
  Koncentrationsbesvær
  Rastløshed
  Nedsat humor
  Søvnløshed
  Uforklarlig angst
  Nervøsitet
  Aggressivitet
  Manglende sexlyst
  Angst
  Lavt selvværd
  Depression

  Hvad sker der i kroppen:
  Ved stress sker der en øget frigivelse af stofferne adrenlin og kortsol.
  Både adrenalin og cortisol er stoffer, der er nødvendige for vores overlevelse.
  Adrenalin frigives ved direkte påvirkning fra hjernen. Derfor går det meget hurtigt.
  Adrenalinet udskilles fra binyremarven, hvorefter det cirkulerer rundt i blodet og hjælper det autonome nervesystem med lynhurtigt at gøre kroppen klar til "fight or flight" ("kamp eller flugt"). Denne reaktion gør blandt andet, at hjertet slår hurtigere, blodtrykket stiger, og leveren frigiver oplagret sukker og fedtstoffer til blodet, hvorfra det optages og forbrændes af musklerne hurtigere end normalt. Alt sammen ting, der gør kroppen klar til at udføre et ekstremt arbejde for at forsvare sig selv eller flygte.

  Kortisol er et steroid hormon der udskilles af binyrerbarken og virker på mange organsystemer. Effekterne er af samme type og med samme formål som adrenalins. Cortisol er et vigtigt hormon og uden det, ville vi ikke kunne klare at blive såret i kamp mod en fjende eller i vore dage f.eks. at overleve en simpel operation. Cortisol er imidlertid ikke godt i større mængder. Det virker langsommere men i længere tid end adrenalin og er derfor vigtigt i den langtidspåvirkning, der gør sig gældende, når stress fører til sygdom.

  Nye undersøgelser viser, at langvarig og svær stress påvirker hjernen i en sådan grad, at en del i den skrumper. Det medfører øget risiko for depressioner og problemer med indlæringen og hukommelsen.
  Den nye forskning har vist, at en særlig struktur i hjernen, den såkaldte hippocampus, skrumper ved tilstande, som er præget af høj koncentration af stresshormonet kortisol.

  Forebyggelse:
  Man skal undgå, at stressbelastende situationer medfører stress. Man skal kommunikere klart med sine omgivelser, undgår at lægge låg på sine følelser samt vurderer, om den situation, der gør én stresset.

  Man kan styrke sin modstandskraft over for stress ved at være i god fysisk form og undgå at bruge nydelsesmidler som alkohol i belastende situationer. Det forøger kun risikoen for, at stresstilstanden glider over i en mere depressiv tilstand.

  Det er vigtigt at indrette sig således, at ens livsomstændigheder ikke medfører stress. Det kan man gøre ved at lære sine stresssymptomer at kende og reagere på dem, sætte sig nogle klare mål for, hvad man vil, både nu og på længere sigt, strukturere sin tid og styrke sine forhold til andre mennesker.

  Gode råd til den stressede:
  Lær dine stresssymptomer at kende. Brug dem som advarselssignaler. Uden dette ingen fremskridt.

  Forsøg at finde ud af, hvad der giver dig stress. Er det arbejdet? Familien? Økonomien? Dine egne krav til dig selv?

  Hvad kan du gøre? Reducere farten. Tale med nogen om det. Tage en ekstra fridag. Melde dig syg. Skifte job.

  Accepter det uundgåelige. TIng der er uden for din kontrolcirkel, skal du ikke bekymre dig om.

  Tag imod omsorg fra venner, kolleger og familien.

  Vær realistisk, når du sætter dig dine mål. Hav ikke for mange bolde i luften samtidig.

  Lær at blive bedre til at kontrollere tankerne, så tankerne ikke kontroller dig.

  Udvikel en større tålmodighed og være altid til stede her og nu, sltså fokuseret i nuet.

  Naturmedicinske råd til den stressede:

  Følgende råd er kun supplerende hjælpemidler i stressbehandlingen:

  2 pakker 8417 Afslapnings te a 60 gram (Naturdrogeriet), pris samlet 78 kr.
  2 dåser Baldrian-Humle kapsler a 190 stk (Naturdrogeriet) i hver, pris samlet 142 kr.
  1 dåse Multi-B (Biosym), 180 tabletter, pris 159 kr.
  2 pakker Perikon (Naturdrogeriet) 300 mg, 90 kapsl, pris samlet 178 kr.
  2 pakker Neuro-injeel med 10 homøopatiske drikkeampuller (Biovita) á 1,1 ml., pris samlet 220 kr.

  Produkterne i kurpakken har beroliggende, lettere antidepressiv, nervestyrkerkende samt muskelafslappanede virkning.

  Pris samlet for hele kurpakken er 777 kr.
  Klik for at bestille kurpakken.

  Klik for at bestille naturmedicinsk vejledning relateret til stressproblem.

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved