Vitaminer og mineraler fremmer sundheden

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Klinik Heilpraktiker Per W Hansen
Kontakt Per W Hansen
  Hvorfor tage tilskud?

  Vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer gavner helbredet og kan forebygge og behandle en række sygdomme. Det er en viden, vi har i dag.

  Vitaminer og mineraler har mange vigtige funktioner i kroppen, idet de er livsnødvendige komponenter i vores enzymer. Hvis ikke det nødvendige vitamin eller mineral er til stede, kan enzymet ganske enkelt ikke fungere.
  Enzymerne er nødvendige for de tusinder af vigtige processer, der hele tiden foregår i kroppen.

  De allerfleste af os får for få vitaminer og mineraler gennem kosten. De færreste af os får faktisk den anbefalede daglige dosis eller tilførsel (ADT) dækket, selvom vi spiser varieret og sundt.
  Mængden af næringsstoffer i vores afgrøder er nemlig faldet dramatisk sammenlignet med for 30-50 år siden, og fordi vi samtidig lever et stadig mere stresset og forurenet liv, er det nødvendigt at supplere selv sunde kostvaner med kosttilskud.
  Forskere fra Harvard University gjorde i 2002 i det amerikanske lægetidsskrift opmærksom på, at mens de alvorlige vitaminmangel-sygdomme ikke længere er almindelige i vesten, så får de fleste af os til gengæld ikke optimale doser af vitaminer – hvilket øger vores risiko for kroniske lidelser. Og fordi de fleste mennesker ikke får nok vitaminer gennem kosten, anbefalede de samtidig, at vi alle får suppleret vores kost med kosttilskud.

  Anbefalet daglig dosis eller tilførsel, forkortet ADT, er baseret på det amerikanske RDA (Recommended Daily Allowance), som danner retningslinjer for, hvor stor en mængde af et bestemt tilskud, det kan anbefales at tage.
  ADT-konceptet er imidlertid dannet ud fra nogle generelle antagelser, og der er mangler i denne vejledning.

  Ud fra hvad vi i dag ved om kosttilskud, må ADT videnskabeligt set betr agtes som forældet.
  Man kan sige, at ADT angiver et skønnet minimumsbehov, men hvorfor ikke i stedet angive et niveau, der fremmer sundheden? Og hvad er man interesseret i sundhed eller sygdom?

  ADT er en anbefaling, som må tages med forbehold. ADT er udregnet med det formål at forebygge deciderede mangelsygdomme – ikke for at fremme sundhed og velvære. ADT er en skønnet dosis, som ikke tager hensyn til den enkeltes behov og livsstil. Og der er store forskelle, afhængigt af f.eks. hvilket land du bor i, hvor hhv. forurenet og selenholdig den jord er, som dine fødevarer har vokset i eller er færdedes i, om du er fysisk aktiv, er på diæt, hvor meget du vejer, om du er stresset, ryger, drikker meget alkohol og kaffe eller ej, om du kommer ud i solen osv. Disse faktorer tager ADT slet ikke højde for.

  Det antages, at hvis du spiser en kost, som dækker ADT, så skulle det være godt og sikre dig sundhed hele livet. Det er imidlertid en antagelse, som ikke er videnskabeligt begrundet.

  ADT giver faktisk ikke dækkende retningslinjer for, hvordan du sikrer dig et sygdomsfrit liv, ligesom ADT heller ikke fortæller dig, hvad du har behov for, hvis du er syg, og hvad der skal til, for at du bliver rask. De undersøgelser, der blev foretaget for at fastlægge ADT, blev foretaget gennem en 6-9 måneders periode. Det er slet ikke nok til at give et indtryk af, hvad et menneske har brug for gennem et helt liv.
  Mange sygdomme er år om at udvikle sig. Langt de fleste mennesker over 60 år har en kronisk lidelse, de døjer med, såsom sukkersyge, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, kræft, gigt eller muskelsmerter m.m. Her kunne højere doser være med til at forebygge. ADT bliver i høj grad misbrugt til at skabe en unødvendig frygt for kosttilskud.
  Det påstås f.eks. ofte, at overstiger du ADT, kan det være „farligt”. Igen en antagelse, der ikke er videnskabeligt underbygget.
  Lever indeholder f.eks. 50 gange så meget B12- vitamin, som ADT anbefaler. Betyder det så, at vi ikke skal spise lever?

  Der foreligger stadig mere dokumentation for, at man med højere doser næringsstoffer kan både behandle, forebygge og afhjælpe mange sygdomme og også mange forstadier til sygdomme.

  Vi har sammensat en kurpakke bestående af Omnimin som indeholder alle vigtige vitaminer og mineraler samt de vigtige fedtsyrer (produkt EPA/GLA) som også er nødvendige i det daglige.
  Vi har valgt disse produkter, fordi vi vurderer dem blandt markedets bedste.
  Klik for at bestille kurpakken.

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved