informasjon om Revmatisme

Forsiden
Sykdommer og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Kontakt BioNordic
  Revmatisme

  Revmatiske sykdommene omtalles også som muskel- og skjelettsykdommene.

  Forskellen på revmatisme og gikt

  Selv om det er store forskjeller mellom de revmatiske sykdommene, er det visse fellestrekk. De fleste revmatiske sykdommene gir smerte og stivhet i muskel- og skjelettapparatet. Plagene varierer mye. De kan svinge sterkt i løpet av dagen, og smerten og stivheten kan variere i intensitet over lengre tid. Mange revmatikere kan se friske ut, men har smerter og stivhet som ikke synes utenpå. På denne måten er revmatisme ofte en skjult sykdom.

  Revmatisme er en av de store folkesykdommene i Skandinavien På grunn av uklarhetene i hva begrepet revmatisme egentlig omfatter, vil tallet på antall revmatikere være usikkert.

  Hva slag revmatisme er mest utbredt?

  Leddgikt og beslektede, betennelsesaktige sykdommer er ikke vanligst, men mest alvorlig.
  Artrose, ofte kalt slitasjegikt - en sykdom i leddbrusken - er mest utbredt, og altfor lite påaktet. En tredje gruppe av revmatiske sykdommer er såkalt bløtdelsrevmatisme. Ved bløtdelsrevmatisme er det kroniske smerter og stivhet i bløtdeler, det vil si muskler og senefester.
  Hovedmålet med behandlingen er å bevare og helst bedre pasientenes funksjon og generelle livskvalitet. Behandlingen vil derfor rette seg mot å redusere smerter, stivhet og andre plager. Ved de revmatiske leddsykdommene, for eksempel leddgikt og artrose, vil man forsøke å hindre utviklingen av feilstillinger og redusert bevegelse i ledd.

  Selv om det er en del fellestrekk, er det også klare ulikheter mellom de forskjellige revmatiske sykdommene. Det gjelder både med hensyn til årsaksforhold, symptomer og sykdomsutvikling.
  Ved de betennelsesaktige revmatiske sykdommer er det en generell betennelsessykdom i kroppen. I tillegg til leddbetennelse, kan det være sykdomstegn fra andre organer.

  Ved artrose er det sykelige forandringer i leddbrusken.
  Ved bløtdelsrevmatisme er det kroniske smerter og stivhet i bløtdeler, det vil si muskler og senefester. Slike bløtdelssmerter kan være begrenset til ett eller få områder eller forekomme på mange steder i kroppen. Samtidig kan smertene være ledsaget av blant annet tretthet, søvnforstyrrelser, hodepine og magesmerter. En bestemt form av bløtdelsrevmatisme kalles fibromyalgi.

  Leddgikt

  Leddgikt er en betennelsesaktig sykdom i ledd. Omtrent dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen. Sykdommen kan starte i alle aldre, men den starter hyppigst i 50-60-års alderen.

  Symptomer på leddgikt?

  Smerte, stivhet og hevelse i leddene er de viktigste og mest plagsomme symptomene. Det helt typiske i forhold til andre revmatiske lidelser er at det ved leddgikt er betennelse i leddene. Alle ledd kan angripes, men hyppigst finger- og tåledd.
  Leddgikt starter ofte snikende, og det vil av og til ikke være mulig å stille en sikker diagnose før sykdommen har utviklet seg. Det er viktig å komme raskt til behandling.

  Hvordan behandles leddgikt med naturmedisin?

  Hovedmålet med behandlingen er å bevare og helst bedre pasientens funksjon og generelle livskvalitet. Det fokuseres derfor på demping av betennelsen, redusere smerter, stivhet og andre plager og å hindre utvikling av feilstillinger og redusert bevegelighet.

  3 slags homøopatisk medisin ved gikt med betennelse i ledd.:

  1. Traumeel
  2. Zeel
  3. Lymphomyosot

  Disse produkter i kombination fra firmaet Heel kan anbefales ved leddgikt.
  Heel er verdens største producent af homeopatisk medicin.
  Generelt indeholder Heel¨s produkter mange aktive substanser i forskellig potens.
  Indtak af disse homøopatiske drikkeampuler er 2 ampuler af hver om uken i 5 uker. Altså en pakke af hver.

  Hvis du vil læse mere om homøopati kan du klikke her

  Kan man bli frisk av leddgikt?

  Leddgikt er en kronisk sykdom som i de fleste tilfeller vil følge pasienten livet ut. Det kan være store variasjoner i sykdommen og du kan ha perioder hvor du har små eller ingen problemer. Sykdomsutviklingen kan også stoppe opp, men de leddforandringene som er kommet, går ikke tilbake.

  Årsaken til leddgikt?

  Det vet vi ikke. Men det er et sammenfall av arvelige faktorer og miljø. Mest sannsynlig er det en eller annen infeksjon som utløser en reaksjon i kroppens forsvarsapparat.

  Artrose

  Årsaken til slitasjegikt, den mest utbredte revmatiske leddsykdommen, kjenner vi heller ikke. - Hos de fleste som får artrose, populært kalt slitasjegikt, kan man ikke påvise noen bestemt årsak. En ukjent sykdomstilstand i selve brusken er årsaken.

  Heller ikke slitasjegikt kan helbredes, men mye kan gjøres for å lette hverdagen til de mange tusen som hvert år får slitasjegikt. Brusk er et fantastisk, støtdempende materiale som finnes inne i leddene. Når brusken skades, mister den sin elastisitet. Over tid vil bensubstansen bli angrepet.

  Hva er typiske symptomer på slitasjegikt?

  Ved artrose opptrer en skade i brusken, og leddene blir smertefulle, stive og mindre bevegelige. Artrose er vanligst i hofter, knær og fingerledd.

  Gradvis utvikling

  Artrose utvikler seg vanligvis gradvis. Mange går i årevis og har lette til moderate plager fra leddene uten å søke hjelp i helsevesenet. Artrose er også ofte en skjult sykdom, det vil si at man kan ha plager uten at det nødvendigvis kan sees utenpå.

  Symptomer

  - De første og vanligste symptomene ved for eksempel artrose i hofteleddet, er smerte i lysken og i området ved hoftekulen. Ofte kan smerten stråle ned mot kneet, slik at man tror det er en knelidelse. Den første smerten kommer gjerne i forbindelse med belastninger. Smerter i gangstart er vanlig, særlig etter lengre tids ro i stol, bil eller om morgenen. Senere i sykdomsforløpet kommer hvilesmerter, som kan forstyrre nattesøvnen.

  Kan man bli frisk av artrose?

  Artrose er en kronisk sykdom. Forløpet er varierende. Hos noen kan den utvikle seg langsomt over år. Andre kan få en rask forverring, da spesielt i enkeltledd.

  - Hva er behandlingen av artrose? - Det er viktig å påvise sykdommen tidlig og komme igang med behandling for å hindre ødeleggelse av ledd, tilstivning og dårlig funksjon.

  Konsultasjon

  Bionordic¨s alternative terapeuter tilbyder en grundig analyse av dit problem.
  En konsultasjon kan være effektiv ved revmatisme.

  For å kunne sette opp et best mulig program har det stor betydning å få oversikt over utviklingen din over flere år. Gjennom konsultasjon kartlegges matvaner, livsstil, belastninger i hverdagen, plagsomme symptomer og hvilke mål/ønsker du har med konsultasjonen.

  Konsultation er individuel rådgivning i relasjon til mat, vitaminer, mineraler, urtemedisin, homøopati, cellesalte (biokemi) , mental trening., hydroterapi, akupressur, soneterapi og andre behandlingsmetoder.

  Du modtager typisk mellem 8-12 A4 sider via mail relateret til dit problem.

  Svar innenfor 72 timer efter at vi har mottaket din betaling.

  For mere informasjon og behandling

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved