informasjon om tykktarms- og endetarmsskreft

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Kontakt BioNordic
  Tykktarms- og endetarmsskreft

  Tykktarmkreft er nest etter prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner den vanligste kreftsykdommen i Skandinavien.

  Tykktarmskreft er betegnelsen på en ondartet svulst i tykktarmen. Dette er en kreftform som er vanlig i Skandinavien og det ser ut som om sykdommen bare øker.
  I likhet med mange andre kreftformer er sykdommen mest utbredt blant godt voksne mennesker, særlig fra 40- 80-årsalderen. Men den kan også forekomme blant yngre mennesker helt ned i 17 -18-årsalderen.
  Arv kan spille en rolle for utviklingen av tykktarmskreft som av og til forekommer sammen med andre sykdommer som brystkreft, polypper og tarmsykdommen ulcerøs colitt.

  Som ved andre kreftformer gælder der, jo tidligere man kommer til behandling, jo større sjanse er det til å bli frisk igjen. Når svulsten er liten og det er tidlig i forløpet, er det 90% sjanse for å bli helbredet.
  Verre er det når svulsten har blitt stor og vokst seg gjennom tarmveggen. Da er sjansen for å bli frisk mye mindre. Jo større svulst, jo større dødelighet, er regelen. Derfor er det viktig at alle tilfeller av tykktarmskreft oppdages tidlig i forløpet.

  Symptomer:

  Symptomene ved tykktarmskreft kan være svake og snikende. Tretthet, manglende apetitt og vekttap kjennes fra så mange andre sykdommer. Forøvrig er endringer i avføringsmønsteret nokså karakteristisk. Noen får forstoppelse, andre løs mage og atter andre vekslende avføring.

  Des høyere oppe i tykktarmen forandringene sitter, desto svakere er fornemmelsene. Har du trykkende smerter og kanskje utfylling til høyre i maven, kan det være første tegn på sykdom. Avføringen er sjeldnere påvirket, men er det blod i avføringen kan det være tegn på kreft.

  Hvis svulsten sitter lengere ned i tarmen er avføringssymptomer mer hyppig. Avgang av blod og slim er typisk. Smertene er nærmest kolikkaktige, men lindres når det er avgang av luft og avføring.

  Sitter svulsten helt nede i endetarmen vil det ofte komme flere lokale symptomer i tillegg. Dette kan være økt smertefull trang til avføring. Smertene strekker seg ofte ned mot endetarmsåpningen. Blod- og slimavgang fra tarmen ses både i forbindelse med avføring og i periodene mellom avføring.

  I en del tilfeller opptrer hemorroider samtidig. Det kan narre en til å tro, at det er dem alene, som er skyld i symptomene.

  Hva er årsaken til tykktarmskreft?

  Kostholdet kan ha betydning for utvikling av sykdommen. I befolkninger som spiser lite fibre, men mye kjøtt, kullhydrater, fett og foredlede matvarer, finnes en økt forekomst av kreftsvulster i tykktarm og endetarm.

  Voksne med kronisk ulcerøs colitt eller multiple polypper i tykktarmen er spesielt utsatte for å få tykktarmskreft. Det samme er de som hører til familier hvor polypper eller kreftsvulster i tykktarm og endetarm forekommer vanligere enn normalt.

  Alternativ Konsultasjon

  Bionordic´s alternative terapeuter tilbyder en grundig analyse av dit tarmproblem.
  En konsultasjon kan være effektiv som supplement til medisinsk behandling ved denne cancerform.

  For å kunne sette opp et best mulig program har det stor betydning å få oversikt over utviklingen din over flere år. Gjennom konsultasjon kartlegges matvaner, livsstil, belastninger i hverdagen, plagsomme symptomer og hvilke mål/ønsker du har med konsultasjonen.

  Konsultation er individuel rådgivning i relasjon til mat, vitaminer, mineraler, urtemedisin, homøopati, cellesalte (biokemi) , mental trening., hydroterapi, akupressur, soneterapi og andre behandlingsmetoder.

  Du modtager typisk mellem 8-12 A4 sider via mail relateret til dit problem.

  Svar innenfor 72 timer efter at vi har mottaket din betaling.

  For mere informasjon og behandling

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved