informasjon om Migrene

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Kontakt BioNordic
  Migrene

  Migrene er en kronisk anfallsykdom med kraftig hodepine ledsaget av lyd- og lysskyhet og/eller kvalme og oppkast.

  Ordet migrene betyr "halvt hode" og henspiller på at klassiske migreneanfall ofte opptrer på en side av hodet. Ordet er så gradvis blitt forandret til hemigrania, emigrania, migrania - og migrene.

  Disposisjon for sykdommen er arvelig, og migrene er vanligere blant kvinner enn blant menn. Blant den voksne befolkningen forekommer migrene hos ca 18% kvinner og 6% menn. Migrene forekommer også hos barn. I førskolealder er det like mange eller flere gutter enn jenter som har migrene.

  Eldre kan også ha migrene, men sykdommen starter ikke etter 50 årsalder. De fleste som har vært plaget av migrene blir bedre når de blir eldre, men noen få blir verre, ofte med vedvarende hodepine uten klare anfall.

  Ingen vet riktig hva migrene skyldes, men sykdommen synes å ha noe med forandringer i hjernens blodårer og nerver å gjøre. Det at blodårene i hjernen utvider seg under et anfall, synes å være en viktig årsak til migrene.

  Alle mulige slags impulser kan lede til migrene hos disponerte personer. I det siste er man derfor begynt å tenke på at det i øvre del av hjernestammen kanskje finnes et senter eller en slags migrenemotor som mottar disse impulsene. Migrenemotoren sender så signaler til hjernens blodårer og nerver som i sin tur "skrur på" smerten.

  Migrene kan utløses av en rekke stimuli som kroppslige og følelsesmessige påkjenninger, værforandringer, søvnproblemer, mat, drikke, medikamenter, for lavt blodsukker, lyd- og lysinntrykk osv. Anfallene kommer uregelmessig og kan arte seg litt forskjellig.

  Symptomer:

  Noen får flimringer for øynene og ser sikksakk-tegninger eller lysglimt når anfallet starter. Noen kan få vanskelig for å snakke, bli klønete i armer og ben, kjenne prikkinger i huden eller bli svimle og ustø under migreneanfallene (aurafase). Det finnes en type migrene hvor man bare får denne typen symptomer, og ikke noen hodepine i det hele tatt.

  Hodepinefasen varer som regel mellom 4 og 72 timer ubehandlet. Smertene sitter ofte på den ene siden av hodet, men det trenger ikke være den samme siden som er smertefull ved hvert anfall. Den kan også skifte side under samme anfall. Smertene er ofte bankende og så sterke at daglige gjøremål ikke er mulig. Hodepinen blir verre av fysisk aktivitet. Kvalme og oppkast er vanlig, likeledes lysskyhet og lydvarhet. De fleste ønsker å ligge stille i et mørkt rom når anfallet er sterkt.

  Online konsultasjon:

  Det finnes en del ting man selv kan gjøre for å forebygge migreneanfall. Et regelmessig liv med faste måltider, ikke for mye alkohol og tobakk, og at man forsøker å unngå mat, drikke, samt inntrykk og situasjoner som man vet kan fremkalle et migreneanfall, hjelper de fleste. Bionordic kan hjelpe med at sammensætte de ting som kan have betydning.

  Bionordic´s alternative terapeuter tilbyder en grundig analyse av dit migreneproblem.
  En konsultasjon kan være effektiv til behandling og forebyggelse av migreneaanfall.

  For å kunne sette opp et best mulig program har det stor betydning å få oversikt over utviklingen din over flere år. Gjennom konsultasjon kartlegges matvaner, livsstil, belastninger i hverdagen, plagsomme symptomer og hvilke mål/ønsker du har med konsultasjonen.

  Konsultation er individuel rådgivning i relasjon til mat, vitaminer, mineraler, urtemedisin, homøopati, cellesalte (biokemi) , mental trening., hydroterapi, akupressur, soneterapi og andre behandlingsmetoder.

  Du modtager typisk mellem 8-12 A4 sider via mail relateret til dit problem.

  Svar innenfor 72 timer efter at vi har mottaket din betaling.

  For mere informasjon og behandling

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved