informasjon om lungekreft

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Kontakt BioNordic
  Lungekreft

  Lungekreft er en av de aller farligste kreftformer.
  Sykdommen øker i utbredelse, særlig blant kvinner. Tidligere var lungekreft vanligst blant menn, men de siste årene er forskjellen redusert, antagelig på grunn av langt flere kvinnelige røykere de siste tiårene.

  Lungekreft innebærer ondartede svulster i lungene. Den vanligste formen ( ca.90%) er bronkogen carcinom, det vil si en kreftform som oppstår i overflatecellene i bronkiene.

  Lungekreft oppdages vanligvis som følge av symptomer, selv om det også hender at sykdommen påvises tilfeldig ved røntgenundersøkelser. Symptomer på lungekreft kan til forveksling ligne andre helseplager av annen årsak, men langvarig røykehoste, opphostet blod og luftveisinfeksjoner som ikke blir bedre av antibiotikakurer.

  RØYKING!

  Jo mer man røyker, og jo flere år man har røykt, jo mer øker risikoen for å få lungekreft. Hvis man har vært utsatt for asbest, øker risikoen for lungekreft, særlig hvis man har røkt samtidig. Kreftforekomsten er litt høyere i byene enn utenfor, trolig på grunn av luftforurensning.

  Vitenskapelige data slår fast at rundt 90 prosent av alle lungekrefttilfeller forekommer hos dagligrøykere og skyldes de mange kreftfremkallende stoffer tobakksrøyken inneholder.

  Den høye dødeligheten av lungekreft viser med all tydelighet hvor alvorlig denne kreftformen er og hvilke konsekvenser røyking kan ha. Prognosene, også for lungekreft, er best når svulsten er blitt diagnostisert og fjernet operativt på et meget tidlig stadium.

  Symptomerne:

  Symptomerne i starten blir ofte forvekslet med hverdagslige plager som langvarig forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner som røykere ofte er vant med og som kan gå over etter en tid. Noen svulster er til og med så lumske at de overhodet ikke gir symptomer før de har rukket å spre seg. Vedvarende hoste - gjerne tørrhoste, forandret type av røykhoste, stadig tilbakevendende lungebetennelse og blodspor i spyttet er vanlige symptomer. Tung pust er et annet faresignal. Tungpustethet oppstår når svulsten fører til tilstopping av luftrørsgrener. Og også når svulsten sitter like under brysthinnen og forårsaker væskeansamling som i sin tur trykker på selve lungen.

  Heshet er også et faresignal. Den beror oftest på en irritasjonstilstand i stemmebåndene som følge av langvarig hoste. Men den kan også være et tegn på lammelse i nerver til stemmebåndene som skyldes trykk fra en svulst.

  Bionordic´s alternative terapeuter tilbyder en grundig analyse av dit problem.
  En konsultasjon kan være effektiv som supplement til medisinsk behandling ved denne cancerform.

  For å kunne sette opp et best mulig program har det stor betydning å få oversikt over utviklingen din over flere år. Gjennom konsultasjon kartlegges matvaner, livsstil, belastninger i hverdagen, plagsomme symptomer og hvilke mål/ønsker du har med konsultasjonen.

  Konsultation er individuel rådgivning i relasjon til mat, vitaminer, mineraler, urtemedisin, homøopati, cellesalte (biokemi) , mental trening., hydroterapi, akupressur, soneterapi og andre behandlingsmetoder.

  Du modtager typisk mellem 8-12 A4 sider via mail relateret til dit problem.

  Svar innenfor 72 timer efter at vi har mottaket din betaling.

  For mere informasjon og behandling

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved